kulturhistorie.no - under utarbeiding, august 2019

Om oss

KULTURHISTORISK FILM & FORMIDLING v/Inger Christine Årstad, org.nr. 977338522 mva. Mobiltelefon: 92256277, arstad@kulturhistorie.no, Mathias Bliliesveg 15, 2843 Eina

Teamet: Aina + ICe, kolleger og venner

Kulturhistorie.no er nå en plattform for presentasjon og formidling av arbeider fra KULTURHISTORISK FILM & FORMIDLING v/Inger Christine Årstad. Masse innhold venter på å bli publisert etter over 20 år som fulltid frilanser.

KULTURHISTORISK FILM & FORMIDLING dokumenterer og formidler kultur- og lokalhistorie. Grafisk designer Aina Griffin og kulturhistoriker/konseptutvikler Inger Christine Årstad (ICe) har samarbeidet i 20 år. Vi finner sammen blant annet når museumsutstillinger er oppdraget.

For undertegnete, ICe Årstad, startet interessen for museum i konfirmasjons-alderen. Drømme-jobben var omviser.  Og i ti år gikk sykkelturen enten til Stenberg eller Peder Balke-senteret på Toten museum. Museolog og tidligere bestyrer på Toten økomuseum, John Aage Gjestrum, var inngangen til Ivar Aasen-tunet. Å få jobbe med Gjestrum og arkitekt Sverre Fehn i utvikling og ferdigstilling av basisutstillinga var en påvirkning for livet. Aina og jeg traff hverandre gjennom «reisa i språket» til Ivar Aasen. Vi gjorde for første gang design og konsept sammen her. I Ørsta jobba vi også med dataspill om dialekter.

Andre oppdragsgivere du får møte i bloggen er: Universitetet i Oslo med utstillingene «Arven etter Nansen» og «Cold Water Hot issues». Sammen med Olav Christensen og Bergtatt innovasjon AS jobbet vi fram disse temporære utstillingene og vi startet på det store prosjektet Mytefjell. Dessverre tapte Olav kampen mot kreften før vi ble ferdige med utstillinga om natur og tradisjoner. Østre Toten kommune og Grethe Steensen har gitt mulighet til både å lage kunstutstillinger og å prosjektere og ferdigstille den faste utstillinga på Peder Balke-senteret.

Film, video og animasjon ligger i hjerterota og særlig produksjoner sammen med barn og unge. Workshopfilminga har foregått i over 25 år, fra 16mm til animasjon med iPad. Og det har blitt så mange filmer at jeg helt har mistet tellinga: Fra utallige enkle tegnefilm-verksteder til store produksjoner på Barnefilmfestivalen. I 6 år på rad var uka med 12-åringene, som ønsket å bli filmskapere, høydepunktet om våren.

Artikler har blitt til filmstudiark, filmanmeldelser, fagbøker og journalistikk. Bygningsvern er temaet i bloggen kjerringvern.no. Nettverket har 10-års jubileum i 2018 og vi er nå et nasjonalt samlingspunkt for kvinner som vil dele inspirasjon og kunnskap om bygningsvern og stedsutvikling.

Forestillinger og foredrag med kulturhistorisk innhold har vært givende og gitt både kunnskap og inspirasjon. Oppdragsgiverene har bedt om historisk innhold fra jernbanehistorie til sanitetshistorie, filmhistorie og mytiske steder. To filmkulturelle forestillinger har tilsammen hatt nærmere 100 forestillinger.

I disse 20 årene har videofilmet dokumentasjonsmateriale havnet i arkivene til Mjøsmuseet, LO, Sanitets-foreninger og Oplandske Dampskibsselskap (Skibladner). Et av høydepunktene var dokumentasjon av utbyggingen av RV4 i Vestre Toten. Materialet fra Raufoss ble til utstilling i skjærings-punktet mellom dokumentasjon, kunst og formidling. Fortellingene ble til duker på bord, vandringer midt i vegen på åpningsdagen, utstilling i brakker og identitetsprosjekt på biblioteket.

Siden 2013 har Årstad jobbet på Mjøsmuseet og er nå avdelingsleder for foto, arkiv og formidling her. På museet har vi ansatte laget flere fine utstillinger sammen. Museumsprosjektet Mjøsas ark gikk fra forprosjekt til museum etter jeg ble ansatt. Utstillinga om Gjøviks Glasverk på Holmen Brænderi er ett annet av høydepunktene. Og kafebygget på Stenberg har fått en nydelig utstilling om kvinnene i amtmannsfamilien.

Men utenfor museumsveggene er det fristende å snuse på andres prosjekt. Raufoss industrihistoriske samlinger ønsker både museum og utstilling. I tingbygningen på Hunn skal gamle gjenstander fotograferes og settes inn i sammenheng med de som bodde der. KFF tar fortsatt i mot oppdrag. Tidligere forprosjekt blir presentert her i bloggen som fix ferdige utstillinger og dokumentasjonsprosjekt. Men velger å legge ved en gammel CV og et par sammendrag nedenfor, slik at prosessen blir synlig.

Og til slutt – jeg jobber kontinuerlig med å utvikle egne uttrykk og filmer gjennom støtte fra Fritt ord, Norsk kulturråd, Østnorsk Filmsenter og andre. Uttrykkene kan gjenbrukes, for eksempel i musikkvideoer.

CV 2013

Forprosjekt MJOSAS ARK

POP – forprosjekt