Museologi

Formidling hvor alle deltar.

Livshistorier

Tett på

Alle har en fortelling og vi elsker at den kommer fra hjertet. Vi tilbyr kurs og prosjektering. Muntlig historie - oral history - tar var på minner og gir større engasjement for egen og andres historie.

MUSEum og JOURNALISTIKK

Fortellingene i fokus

Vi bidrar gjerne til prosjekt med frivillig kulturvern, organisasjoner og ildsjeler. Formidling sammen med barn og unge er en favoritt. Sammen skaper vi ny historie, rom for deltakelse og gode minner.

idé, KONSEPT og produksjon

Historie, viten, kunst

Utstillinger, film, dokumentasjon, foto og tekst: Vi bruker nettverket vårt av flinke fagfolk og designere i jobbene. Riktig kompetanse gir trygg framdrift, realistisk prising og et fornøyd publikum.

MUSEUMSUTSTILLINGER

Formidling er bevaring

Dramaturgi, lys og rom er alt du trenger for å skape en vakker og god utstilling, selv på lite budsjett. Vi hjelper dere med å gjøre valg og foreslår konkrete løsninger for gjenstander, bygninger og immateriell kulturarv

TEKST!

Hva vil du vise og hva vil du fortelle?
Vi skriver utstillingstekster. 

Cold Water Hot Issues. Filmer fra forskning er animert sammen til en 16 meter bred videoinstallasjon. Motivene glir gjennom skjermene slik lysspektere fra solen bryter gjennom vannet. Ønsker du fantastisk formidling? Har du en drøm? Vi tilbyr prosjektering, skriver søknader og har et skarpt blikk for kvalitet, design og farger.

MUSEOLOGI
UTSTILLING
PRODUSENT

Kulturhistorisk
Film & formidling

Inger Christine (ICe) Årstad
Løvåsveien 40, 5145 Fyllingsdalen 
Tlf. + 47 92256277, arstad@kulturhistorie.no
Org nr 977 338 522

Kulturhistorisk
formidling AS

Firma for større produksjoner og prosjekt.
Partner: Aina Griffin, designer og konseptutvikler.
Org nr 924 722 185

TRYLL - ANIMERT AV BARN