Museologi

Museer hvor alle kan delta.

MUSEum og JOURNALISTIKK

Fortellingene i fokus

Vi bidrar gjerne til prosjekt med frivillig kulturvern, organisasjoner og ildsjeler. Formidling sammen med barn og unge er en favoritt. Sammen skaper vi ny historie, rom for deltakelse og gode minner.

idé, KONSEPT og produksjon

Historie, viten, kunst

Utstillinger, film, dokumentasjon, foto og tekst: Vi bruker nettverket vårt av flinke fagfolk og designere i jobbene. Riktig kompetanse gir trygg framdrift, realistisk prising og et fornøyd publikum.

MUSEUMSUTSTILLINGER

Monteringsform

Dramaturgi, lys og rom er alt du trenger for å skape en vakker og god utstilling, selv på lite budsjett. Vi hjelper dere med å gjøre valg og foreslår konkrete løsninger.

TEKST!

Den viktige gjenstandsteksten. Hva vil du vise og hva vil du fortelle? Hvor er overskrift og fordypningstekst? Hvordan skriver vi en kort utstillingstekst? Har du et aktivt verb som erstatning for å være?  Vi hjelper dere med utstillingstekster. 

Cold Water Hot Issues. Filmer fra forskning er animert sammen til en 16 meter bred videoinstallasjon. Filmen glir gjennom skjermene slik lysspektere fra solen bryter gjennom vannet. Ønsker du fantastisk formidling? Har du en drøm? Vi tilbyr prosjektering, skriver søknader og har et skarpt blikk for kvalitet, design og farger.

MUSEOLOGI
UTSTILLING
PRODUSENT

Kulturhistorisk
Film & formidling

Inger Christine (ICe) Årstad
Løvåsveien 40, 5145 Fyllingsdalen 
Tlf. + 47 92256277, arstad@kulturhistorie.no
Org nr 977 338 522

Kulturhistorisk
formidling AS

Firma for større produksjoner og prosjekt.
Partner: Aina Griffin, designer og konseptutvikler.
Org nr 924 722 185

TRYLL - ANIMERT AV BARN