FILM OG JOURNALISTIKK, UTSTILLING og forestilLinger

Formidling av kulturhistorie

Vi brenner for museologi og ønsker å bidra til engasjement og deltakelse, ny historie og et minne for livet. Formidling til barn og unge er vår favoritt og vi liker at de yngste deltar selv også. Samarbeid med ildsjeler fra frivillig kulturvern er en glede. 
DOKUMENTASJON, IDé,
konsept og DESIGN

Skaper prosjektet

Sammen utvikler vi utstillinger, film og forestillinger fra kultur, historie og forskning. Vi har lang erfaring og et godt nettverk av flinke fagfolk. Trenger dere journalistikk, foto eller tekst? Ta kontakt!

Inger Christine (ICe) Årstad
arstad@kulturhistorie.no
mob. +47 92256277

Museumsutstillinger

Monteringsform

System, dramaturgi, lys og rom
TRYLL - ANIMERT AV BARN

KULTURHISTORISK
FILM & FORMIDLING

KONTAKT: Inger Christine Årstad, Løvåsveien 40, 5145 Fyllingsdalen, Tlf. + 47 92256277, arstad@kulturhistorie.no
Org nr 977 338 522

KULTURHISTORISK FORMIDLING AS

Firma for større produksjoner og prosjekt. 
Partner: Aina Griffin, designer og konseptutvikler.
Org nr 924 722 185