CV: INGER CHRISTINE (ICE) ÅRSTAD

CV viser store produksjoner og mål. Jobbene er alltid sammen med andre, om oppdraget er leder, journalist, formidling eller muntlig historie.

Min viktigste partner og gode venn gjennom et kvart århundre er designer Aina Griffin.

Privat har jeg ofte et verv eller politisk engasjement. Nå sitter jeg i styret for kulturminne-fondet.

Etterutdanning pågår. Erfaring som leder skal løftes til en mastergrad. Årets fag er teamledelse på BI, Bergen.

Fotos fra produksjoner ligger nederst på denne siden.


LEDER

Mjøsmuseet AS

august 2013 - desember 2021

LEDER ARKIV, FOTO OG FORMIDLING - UTSTILLINGSANSVARLIG
Doblet besøkstallet, startet digitalisering av arkiv og fornyet museets formidling til skole og publikum. Spesielt engasjert i utviklingen av museets tilbud til barn og unge. Personalansvar for ansatte i 100% stilling: fotoarkivar, arkivar, tradisjonsmusiker, landskapsarkitekt, formidlingsansvarlig og formidlere + guider i sesongen. Teamansvar under produksjon av utstillinger.

ET UTVALG STØRRE UTSTILLINGER
 • ÅPNET 2022: Museumsskilting av parken på Gjøvik gård, (Bare konseptutvikling)
 • ÅPNET 2021: Hest og kjærlighet, utstilling av tradisjonskunst i Mjøsas ark.
 • ÅPNET 2017: Gjøvigs glasverk, permanent utstilling på Vitensenteret Innlandet. Med Aina Griffin.
 • ÅPNET 2015: Mjøsas Ark, permanent museum med menneskets blikk på norges største innsjø og formidling av Kapp Melkefabrikk. Med Aina Griffin.
 • ÅPNET 2014: Stenberg 1814, større temporær utstilling i forbindelse med grunnlovsjubileet. Kombinasjon av ny viten, gamle gjenstander og kunst. Med Aina Griffin.
Mindre utstillinger gjennom hele året til arrangement, sesong, fornying av faste utstillinger og prosjekt sammen med historielag og frivillige. Har jobbet i Primus, Digitalt museum, minner.no m.m. Vedlegg: Formidlingsplan

Toten Økomuseum
juni 1984 - september 1995
OMVISER, SKOLEFORMIDLING OG ARKIV
Aktiv del av museets nettverk fram til fast jobb i Mjøsmuseet. Gikk gradene fra omviser etter konfirmasjonen til ansvarlig for skoleformidling og fikk lage brosjyrer, små utstillinger og formidlingsopplegg.
NETT-JOURNALIST

Totens Blad

April 2023 - 
FRILANS OG SOMMERVIKAR
Jeg er rett og slett glad i lokalavisene, nyheter og gode fortellinger. I sommer ble to måneder med opplevelser til 55 artikler.

DAGLIG LEDER

Memoar - norsk organisasjon for munnleg historie

Januar 2022 - mars 2023
MUNNLEG HISTORIE FOR ALLE

Ett år engasjement utviklingsprosjektet Munnleg historie for alle (2019-2022). Prosjektet hadde ramme på kr. 6 millioner over 3 år. Jeg var også ansatt i 25% ett halvt år, i oppstarten av prosjektet 2019. Mitt fokus var å etablere Memoar nasjonalt, engasjere unge og skape prosjekt for mangfold og formidling. En metodikk vi utviklet var redaksjoner for mangfold og likeverd. Plan for senter for munnleg historie lå som mål. Memoar er et idealistisk historieprosjekt som skal skape et større nettverk for hvem som blir kilde til historia, for alle har ei fortelling å dele.

Gode ord fra Bjørn Enes som starta Memoar: «Du har eit ualminneleg godt grep om "utanrikspolitikken" (for å halde på regjeringsallegorien). Du har gjort Memoar synleg nasjonalt på ein måte som eg aldri hadde klart. Du har fått oss inn i Kulturvernforbundet - ganske sentralt, du har fått Memoar og munnleg historie til eit kjend omgrep i museumsverda og i Kulturdepartementet, du er i ferd med å gjere Memoar til ein skandinavisk organisasjon.»
IDÉMAKER OG PRODUSENT

Kulturhistorisk film & formidling
org nr 977 338 522

sepember 1997 - nå
STØRRE UTSTILLINGER - FRA FORPROSJEKT TIL ÅPNING

 • ÅPNING 2017: Peder Balke, permanent kulturhistorisk utstilling, for Peder Balke-senteret, Østre Toten. Med Aina Griffin.
 • ÅPNING 2015: Mjøsas Ark, nytt museum, for Mjøsmuseet, Østre Toten. Med Aina Griffin. Var ansatt på Mjøsmuseet under selve produksjonen.
 • ÅPNING 2013: Museum i kjøpesenter, for Coop/Vestre Toten kommune. Med Aina Griffin.
 • ÅPNING 2014: Kaldt hav hete spørsmål, Konseptutvikling utstilling på nasjonal turné 2014. Visninger i Nord-Amerika og Canada 2015. Produksjon av 15 meter lang videoinstallasjon og utforming av innhold. Med Olav Christensen. 
 • FORPROSJEKT 2013: POP, konsept for formidling og dokumentasjon i utstilling, for musikkregionen Gjøvik
 • ÅPNING 2011: Arven etter Nansen - vitenskap ved verdens ende, vandreutstilling til 200-årsjubileet UiO. Konsept og produksjon av videoinnstallasjoner og fordypning. Med Olav Christensen, for Fram-museet/UiO. Åpningstale: http://virksommeord.no/tale/5065/
 • FORPROSJEKT 2008: Mytefjell, aktuell klimafokus gjennom naturmytiske sagn, for Bergtatt innovasjon AS.
 • ÅPNING 2006: I hundre gjennom boligfeltet, utstillingen markerte åpning av RV-4 på Gjøvik, og kombinerte minner, meninger, foto og film, for Statens vegvesen, Toten Økomuseum og Vestre Toten kommune. Med Aina Griffin.
 • ÅPNING 2002 og 2003: Kurator for kunstutstillinger, på Peder Balke-senteret, for Østre Toten kommune.
 • ÅPNING 2000: Basisutstillingen på Ivar Aasen-tunet, Med arkitekt Sverre Fehn, museolog John Aage Gjestrum og Aina Griffin.
 • ENGASJEMENT 1998-2001: Utviklingsprosjekter i Gjestrum AS (John Aage døde i 2001, 48 år). John Aage Gjestrum er min mentor.
I tillegg har vi levert en rekke mindre produksjoner, både utendørs, til arrangement og utstillinger.

FINE TING:
 • Rekker med lysfadinger med «sol-lys». Brukt i «Spor i stein» for Kulturhistorisk museum/Mjøsmuseet i Mjøsas ark og utstillinga om Gjøvigs glassverk.
 • Representasjon av mennesker og natur gjennom lyd og musikk.
 • Timelaps for nedbryting av tid.
 • Foto, Illustrasjoner/3D, videoredigering og animasjonsfilm: Har adobepakka + toonboom.

VIDEODOKUMENTASJON MED MUNTLIG HISTORIE-INTERVJU OG FAGRAPPORTER
 • 2009: Mjøsa som arbeidsplass, Mjøsmuseet
 • 2009: En kvinne alene kan lett feies av – men tusen søstre kan stille krav, LO-GLTE 
 • 2008: Det frivillige helsevesenets kulturarv, Østre Toten sanitetsforening
 • 2003–06: I hundre gjennom boligfeltet, Toten Økomuseum, Statens Vegvesen og Vestre Toten kommune
 • 2002: Maskina på Skibladner, Oplandske Dampskibsselskap.
 • 2002: Jern gjennom korn - jernbanehistoria på Skreiabanen, Toten Økomuseum
 • 1999–2002: LO-veteraner, for LO-GLTE. Prosjektet vant LO sin kulturpris. Oppstart med John Aage Gjestrum
UAVHENGIG REGISSØR

Kortfilmer og sceneproduksjoner

 • VISNING 2022: Forteller i teaterstykket Karantenetanker, regi Vibeke Flesland Havre, Bergen Borgerscene på Den Nasjonale Scene i Bergen.
 • VISNING 2018: Desorientering, musikkvideo, for Ruth Wilhelmine Meyer.
 • VISNING 2011–13: De harde 30-åra og filmeskapismen, filmkulturell forestilling ca 200 visninger i Akershus, Hedemark, Oppland og Møre og Romsdal fylke, for Den kulturelle skolesekken. Med kulturarvprodusent Bjørn Kristiansen.
 • VISNING 2012: Signs & symbols,  musikkvideo, for Kristin Fjellseth.
 • VISNING 2010: Gjetekari,  animasjonsfilm, for IKA Kongsberg.
 • VISNING 2008: Nukufilm, 36 forestillinger med fortelling, filmvisning og utstilling, for Den kulturelle skolesekken, Oppland.
 • KONSULENT 1995: Manuskonsulent, for Pjotr Sapegin, Studio Magica.
 • VISNING 1994: Det lykkelige skuddet, animatør, fotograf, for Sveriges Radio og NRK.
 • VISNING 1993: Søknadsfrist 15. april, animert reklame m/ Anita Killi, for Høgskulestyret, Møre og Romsdal.
 • VISNING 1992: Diverse animerte vignetter, for Video Øst/NRK («U») /TV4.

KUNSTPROSJEKT
 • VISNING 2014: Sykluser av smelting, videoinstallasjon. Keramikk av Kari Oline Øverseth, vist på Friluftslivfestivalen på Raufoss, støttet av Oppland fylkeskommune.
 • VISNING 2013: Hjem, videoinstallasjon og fotografier, vist på regional «Høstutstilling».
PROSJEKTLEDER

Kulturhistorisk formidling AS - org nr 924 722 185

Jan. 2021 - 
PARTNER AINA GRIFFIN - MUSEUMSUTSTILLINGER
 • ÅPNING 2021: Gjort på Raufoss, jubileumsutstilling for Raufoss industrihistoriske samlinger. Med Aina Griffin.
 • FORPROSJEKT 2020/21: Patron industrimuseum, utvikling av museologi og konsept. Søknader for Mjøsmuseet. Med Aina Griffin.
JOURNALIST

Skribent, fotograf og illustratør

Jeg har utdanning som journalist og selger tekster, foto og illustrasjoner til medier og bøker. Utvikling av innhold til nettsider følger ofte med jobben. Jeg ivrer for de korte formatene og er glad i humor som åpner hjertedøra for innhold og budskap. 
 • 2023: memoar.no
 • 2020: mjøsmuseet.no
 • 2019: byg5.blog
 • 2016: Tildelt skrivestipend fra Oppland Fylkeskommune for tekst om kvinnelige kunstnere.
 • 2013: Kjerringvern.no, webredaktør og journalist
 • 1995: Med fantasien som eneste begrensning, fagbok – tekst og tegninger: om å lage animasjonsfilm sammen med barn og unge, for norsk filmklubbforbund.
 • 2006: Den store juleboka,  kulturhistoriske avsnitt, for Aschehoug forlag. Med Aina Griffin.
 • 1992-1993: Journalist og fotoansvarlig, (100% engasjement, 7 måneder), Avisa Samhold, Gjøvik.
 • 1987 - 1990: Frilansjournalist og ferievikar, Totens Blad, Østre og Vestre Toten

Frilans for  Aftenposten forlag og Norsk barneblad.

Tidlig praksis journalist:
 • 1987-1988: Redaktør for lagsorganet «Flåkjæften» Østre Toten BU (den gang Norges største lokallag)
 • 1988: Redaktør for russeavisa
 • 1987-1989: Programmedarbeider, Radio 3 på Gjøvik
LÆRER

Foredrag og studenter

Jeg har god erfaring oppfølging av studenter i praksis på arbeidsplassen. Utforsking sammen fører alltid til noe nytt og uventet. 
 • En rekke foredrag, kåserier og taler på oppfordring.
 • 2018:Trump Humor og memes, innlegg på Nordic Ethnology and Folklore Conference.
 • 1991-2017: Animasjonsfilmverksteder, for barn på skoler og festivaler. Flere titalls ferdige animasjonsfilmer. De fleste med kulturhistorie som tema. Flere av filmene har fått utmerkelser. Kursholder for lærere og filmklubbledere i arbeide med barn og film. Omfattende turne-virksomhet for «Den kulturelle skolesekken». Gjestelærer i animasjonsfilm.
 • 2003–04: Mediaundervisning, på Raufoss vdg. skole
 • 1993–95: Animasjonsfilm, praktisk-teoretisk 80-timers kurs m/filmpraksis, på Høgskulen i Volda
 • 2000: Sensor, for avgangs-studentene ved animasjonslinja, på Høgskulen i Volda
 • 1988–89: Klasseforstander, for 5.klasse, formingslærer for 4., 5. og 6.klasse, på Vilberg barneskole, Lena
UTDANNET

Høgskolekandidat, cand.philol. og teamleder

 • Universitetet i Oslo (UiO), Cand.philol. Institutt for Kulturstudier - Folkloristikk og arkivfag (1999)
 • Handelshøyskolen BI, Teamledelse 30 studiepoeng (under utdanning i 2023)
 • Høgskulen i Volda, Høgskulekandidat på medialinja film/fjernsyn + dokumentarfilm med fordypning animasjonsfilm (1992) 
 • Kurs i forretningsplan og markedsføring, KFF ble tildelt etablererstipend fra Oppland fylkeskommune i 2001. Her fulgte også et halvår med oppfølging av næringsrådgiver og deltakelse i nettverk for næring. Kunnskapen la grunnlaget for å drifte firma og økonomi.
POLITIKER OG STYREMEDLEM

Lag og organisasjoner

 • 2023: Styremedlem, De neste fire åra sitter jeg i styret til Kulturminnefondet. 
 • 2021 - 2021: Styremedlem, Memoar - norsk organisasjon for munnleg historie
 • 2019 - 2021: Markedsrådet, museene i Innlandet sin representant, Visit innlandet (nå Visit Øst-Norge)
 • 2009- 2018 (pause 2012-2014): Leder og arrangementsansvarlig, ildsjel for Gjeddefestivalene og Einadagene, Eina Vel
 • 2007 - 2015: Representant i Kommunestyret, to valgperioder. Utvalg for velferd og opplæring. Rådet for funksjonshemmede, Vestre Toten kommune 
 • 2007 - 2009: Leder, Vestre Toten Venstre 
 • 2009 - 2011: Leder, NFU-Toten, Norsk forbund for utviklingshemmede
 • 2002 Januar - 2007: Barnefilmrepresentant + styremedlem, i filmklubber og festivaler, Norsk filmklubbforbund

MINDRE VERV OG TIDLIG PRAKSIS
 • 1994-1996: Fagseminar om museumsutstillinger + filmseminar, initiativtaker, medansvarlig og arrangør.
  Redaksjonen i Folkloristisk forum 4 semester, UiO
 • 1995: Medarbeider i krigsminneutstilling, Norsk Folkemuseum
 • 1994-1998: Oppstartsgruppe og styremedlem, animasjonsfilmfestivalen «Animerte dager»
 • 1993-1995: Styremedlem, Norsk Folkeminnelag.
 • 1988-1990: Styremedlem og PR, Studentsamfunnet i Volda
 • 1987-1988: Styremedlem, informasjonsleder, redaktør for lagsorganet «Flåkjæften» Østre Toten BU (den gang Norges største lokallag)
 • Tillitsverv og instruktør i 4H, fram til plaketten og i klubbarbeide som voksen.
 • Har kasta håndball i 25 år. Spiller piano.

OMSORG
Har to flotte barn datter 17 og sønn 27 år. Vår tredje jente ble svært multihandicappet etter hjerneslag 3 år gammel. Vi mistet henne etter to års sykdom, 2006. Vi foreldre hadde omsorgspermisjon. Jeg har derfor erfaring fra omsorgsarbeid, tilrettelegging for handicappede og organisering av dette. Universell utforming og medborgerskap er viktige verdier for meg.
 • Animert lys skaper oppdagelser
 • Animert lys skaper oppdagelser
 • «Spor i stein»
 • Utstillinger med aktiviteter
 • Se de spiser! Formidling til barn
 • Utstillinger med aktiviteter
 • Aktuell formidling av forskning
 • Barnas egne utstillinger
 • Montering høyt og lavt
 • Indistrispor forteller uten tilbakeføring
 • Gjenbruk - interiør fra gamle låvebord
 • Vinduer til formidling istedenfor fotos
 • Resepsjon med universell utforming
 • Resepsjon med universell utforming
 • Fiberlys forsterker gravering
 • Animert «usynlig sollys» får glass til å glitre
 • Systemer skaper fortellinger
 • Illusjon av utsikt fra vindu
 • Skånsom montering
 • Håndverk i fokus
 • Jeg elsker deg, vil du gifte deg med meg?
 • Animasjon, 3D og grafisk design
 • Illustrasjon inspirert av folkekunst
 • Interaktiv forestilling
 • Gjenstandsfoto
 • Coverfoto, artikler og illustrasjoner
 • Studiofoto
 • Montering med speil som viser baksiden
 • Installasjon: Vaskemaskin-disco m/lyd
 • Animert arkivmateriale
 • Monter med uttrykk som viser historisk tid
 • Monter med uttrykk som viser historisk tid
 • Montering av kunst og historiske gjenstander
 • Kokebok
 • Minnested for 2. verdenskrig
 • Soldatens hemmelighet
 • Tilbakeføring av rom
 • Systemer for arkivmateriale
 • Tilbakeføring
 • Fryser for is i utstilling
 • Videovegg med flytende animasjon av filmer
  Videovegg med flytende animasjon av filmer
 • Inteniørkunst bak videovegg
 • Video + gjenstander