INGER CHRISTINE (ICE) ÅRSTAD f. 1968

Dette er en personlig CV/portefølje som viser store produksjoner og mål. Jobbene er alltid gjennomført i et samarbeid - om oppdraget er leder, journalist, formidling eller muntlig historie.

Min viktigste partner i produksjon av utstillinger - og gode venn gjennom et kvart århundre, er designer Aina Griffin. Nå samarbeider vi med Kvorning Design og Tuyo Design Studio. 

Privat har jeg ofte et verv eller politisk engasjement. Nå er jeg styremedlem i Kulturminnefondet.

"Takk til det fantastiske teamet og Inger Christine Årstad som fabelaktig dyktig produsent og diskutant på kuratering og dramaturgi"

Tone Erlien Myrvold, kurator for Museene danser 2024, Norsk senter for folkemusikk og folkedans

Under arbeid

Våren 2024 jobber vi med to kunstprosjekt: «The loki castle projekt» har fått støtte til å utvikle musikk og film som aktualiserer gruvedrift i dyphavet. Filmen «Drømmebarn» har fått midler til manuskript. Ta gjerne en kikk.

IDÉMAKER, PRODUSENT OG PROSJEKTLEDER
KONSEPT OG PRAKTISK PRODUKSJON

Kulturhistorisk film & formidling - org nr 977 338 522
Kulturhistorisk formidling AS - org nr 924 722 185

Dans på museet

ÅPNING 2024: Se bestemor, vi danser sammen, produsent vandreutstilling, for Norsk Senter for Folkemusikk og Folkedans.

Gjort på Raufoss

ÅPNING 2021: Jubileumsutstilling, for Raufoss industrihistoriske samlinger. Tillegg: arkivprosjekt og rydding av gjenstander.  Med Aina Griffin.

Patron industrimuseum

FORPROSJEKT 2020/21: Utvikling av museologi og konsept. Forprosjekt og oppfølging. Søknader for Mjøsmuseet. Med Aina Griffin.

Peder Balke

 ÅPNING 2017: Permanent kulturhistorisk utstilling med montere og research for Peder Balke-senteret, Østre Toten. Med Aina Griffin.

 Mjøsas Ark

ÅPNING 2015: Nytt museum, for Mjøsmuseet. Med Aina Griffin. Fra forprosjekt til ferdig museum. Var ansatt under selve produksjonen.

Kaldt hav hete spørsmål

ÅPNING 2014: Utstilling til grunnlovsjubileet. Nasjonal turné og visninger i USA og Canada i 2015. Produsent og regissør videoinstallasjon. Med Olav Christensen.

Museum i kjøpesenter

 ÅPNING 2013: Minner, gjenstander og fotos, for Coop/Vestre Toten kommune og Raufoss industrihistoriske samlinger. Med Aina Griffin. 

POP

 FORPROSJEKT 2013: «Det er lov å lykkes». Konsept for formidling og dokumentasjon i utstilling, for musikkregionen Gjøvik.

Arven etter Nansen 

ÅPNING 2011: Vitenskap ved verdens ende. Vandreutstilling til 200-årsjubileet, for UiO. Produsent og regissør video-installasjoner. Med Olav Christensen.

Mytefjell

FORPROSJEKT 2008: Utvikling av museumsutstilling for klimafokus gjennom naturmytiske sagn, for Bergtatt innovasjon AS.

I hundre ...

ÅPNING 2006: ...gjennom boligfeltet. Til åpning av RV4 med minner og meninger, for vegvesenet, kommunen og museet. Med Aina Griffin.

Kunstutstillinger

ÅPNING 2002 og 2003: Sommer-utstillingene  og  visning av maleri fra nasjonalgalleriet, for Peder Balke-senteret, Østre Toten kommune.

Ivar Aasen-tunet

ÅPNING 2000: Basisutstillingen  til åpningen av museet,  med arkitekt Sverre Fehn, museolog John Aage Gjestrum og Aina Griffin.

Gjestrum AS

ENGASJEMENT 1998-2001: Utstillinger og utvikling av museologi.  (John Aage forlot oss i 2001, 48 år). John Aage Gjestrum er min mentor.

Diverse

I tillegg har vi levert en rekke mindre produksjoner, både utendørs, til arrangement og utstillinger. Ta kontakt for mer informasjon. 

VIDEODOKUMENTASJON MED MUNTLIG HISTORIE-INTERVJU OG FAGRAPPORTER
 • 2009: Mjøsa som arbeidsplass - Østre Toten kommune
 • 2009: En kvinne alene kan lett feies av – men tusen søstre kan stille krav, LO-GLTE
  - støttet av LO
 • 2008: Det frivillige helsevesenets kulturarv, Østre Toten sanitetsforening 
  - støttet av Norsk kulturråd
 • 2003–06: I hundre gjennom boligfeltet, Toten Økomuseum, Statens Vegvesen og Vestre Toten kommune
  - støttet av Norsk kulturråd
 • 2002: Maskina på Skibladner, Oplandske Dampskibsselskap.
 • 2002: Jern gjennom korn - jernbanehistoria på Skreiabanen, Toten Økomuseum
   - støttet av Norsk kulturråd
 • 1999–2002: LO-veteraner, for LO-GLTE. Prosjektet vant LO sin kulturpris. Oppstart med John Aage Gjestrum
 
 • Animert arkivmateriale
 • Fryser for is i utstilling
 • Videovegg med flytende animasjon av filmer
  Cold Water hot issues
 • Opplyst bilde i monter
 • Animert lys gir oppdagelser
 • Spor i stein
 • Helleristninger
 • Systemer og animert lys gir fortellinger
 • Fiberlys for gravering
 • Sokkel
 • Aktiviteter
 • Skape aktivitet
 • Puter til grupper
 • Aktuell forskning
 • Barnas egne utstillinger
 • Gjenbruk - interiør fra låvebord
 • Vinduer istedenfor fotos
 • Resepsjon med universell utforming
 • Indistrispor forteller uten tilbakeføring
 • Jeg elsker deg, vil du gifte deg med meg?
 • Illustrasjon inspirert av folkekunst
 • Speil som viser baksiden
 • Vaskemaskin-disco m/lyd
 • Monter som viser historisk tid
 • Minnested for 2. verdenskrig
 • Soldatens hemmelighet
 • Video + gjenstander
 • Tilbakeføring av rom
 • Utstilling i garasje
 • Systemer for arkivmateriale
 • Interaktiv forestilling
 • Coverfoto, artikler og illustrasjoner
 • Studiofoto
 • Montering
 • Grafisk design
 • Film og animasjon
 • Skånsom montering
 • Ingeniørkunst bak videovegg

Utstillinger

Monteringsform, lys, dramaturgi, handling

LEDER

Mjøsmuseet AS

august 2013 - desember 2021 100% stilling

Leder arkiv, foto og formidling - utstillingsansvarlig

Vi doblet besøkstallet, startet digitalisering av arkiv og fornyet formidlingen til skole og publikum. Vi produserte flere nye permanente museumsutstillinger for å utvikle museet.

Stillingen tilhørte ledergruppa ved museet og ga personalansvar for ansatte i 100% stilling: fotoarkivar, arkivar, tradisjonsmusiker, landskapsarkitekt, formidlingsansvarlig og formidlere + guider i sesongen. Teamansvar, kurator og produsent under produksjon av utstillinger. Stillingen hadde også ansvar for hjemmeside, markedsføring og sosiale medier.


ET UTVALG STØRRE UTSTILLINGER
 • ÅPNET 2022: Museumsskilting av parken på Gjøvik gård, (Bare konseptutvikling)
 • ÅPNET 2021: Hest og kjærlighet, utstilling av tradisjonskunst i Mjøsas ark.
 • ÅPNET 2017: Gjøvigs glasverk, permanent utstilling på Vitensenteret Innlandet. Med Aina Griffin.
 • ÅPNET 2015: Mjøsas Ark, permanent museum med menneskets blikk på norges største innsjø og formidling av Kapp Melkefabrikk. Med Aina Griffin.
 • ÅPNET 2014: Stenberg 1814 + Arven etter Hunn større temporær utstillinger i forbindelse med grunnlovsjubileet. Kombinasjon av ny viten, gamle gjenstander og kunst. Med Aina Griffin.
Mindre utstillinger gjennom hele året til arrangement, sesong, fornying av faste utstillinger og prosjekt sammen med historielag og frivillige. Har jobbet i Primus, Digitalt museum og minner.no.

Toten Økomuseum

juni 1984 - september 1995
OMVISER, SKOLEFORMIDLING OG ARKIV
Aktiv del av museets nettverk fram til fast jobb i Mjøsmuseet. Gikk gradene fra omviser etter konfirmasjonen til ansvarlig for skoleformidling og fikk lage brosjyrer, små utstillinger og formidlingsopplegg.
 

FOTO kulturhistorie

Folk, steder og gjenstander blir ofte fotografert i oppdragene. 

NETT-JOURNALIST

Totens Blad

April 2023 - 
FRILANS OG SOMMERVIKAR
Jeg er rett og slett glad i lokalavisene, nyheter og gode fortellinger. Sommeren 2023  ble to måneder med opplevelser til 55 artikler.

JOURNALIST

Skribent, fotograf og illustratør

Jeg har utdanning som journalist og selger tekster, foto og illustrasjoner til medier og bøker. Utvikling av nettsteder med jobben som leder og produsent. Jeg brenner for autentisk kommunikasjon fra ekte folk som har opplevd temaet som skal formidles - heller en røff personlig vlog enn en stiv kropp som snakker innøvd inn i kamera. Jeg har blogging som hobby, for meg gir hagearbeid mer mening når jeg kan fortelle om det også. 
 • 2023: memoar.no
 • 2020: mjøsmuseet.no
 • 2019: byg5.blog
 • 2016: Tildelt skrivestipend fra Oppland Fylkeskommune for tekst om kvinnelige kunstnere.
 • 2013: Kjerringvern.no, webredaktør og journalist
 • 2006: Den store juleboka,  kulturhistoriske avsnitt, for Aschehoug forlag. Med Aina Griffin.
 • 1995: Med fantasien som eneste begrensning, fagbok – tekst og tegninger: om å lage animasjonsfilm sammen med barn og unge, for norsk filmklubbforbund.
 • 1992-1993: Journalist og fotoansvarlig, (100% engasjement, 7 måneder), Avisa Samhold, Gjøvik.
 • 1987 - 1990: Frilansjournalist og ferievikar, Totens Blad, Østre og Vestre Toten
Frilans for  Aftenposten forlag og Norsk barneblad.

Tidlig praksis journalist:
 • 1987-1988: Redaktør for lagsorganet «Flåkjæften» Østre Toten BU (den gang Norges største lokallag)
 • 1988: Redaktør for russeavisa
 • 1987-1989: Programmedarbeider, Radio 3 på Gjøvik
 
DAGLIG LEDER

Memoar - norsk organisasjon for munnleg historie

Januar 2022 - mars 2023
MUNNLEG HISTORIE FOR ALLE

Ett år engasjement utviklingsprosjektet Munnleg historie for alle (2019-2022). Prosjektet hadde ramme på kr. 6 millioner over 3 år. Jeg var også ansatt i 25% ett halvt år, i oppstarten av prosjektet 2019. Mitt fokus var å etablere Memoar nasjonalt, engasjere unge og skape prosjekt for mangfold og formidling. En metodikk vi utviklet var redaksjoner for mangfold og likeverd. Plan for senter for munnleg historie lå som mål. Memoar er et idealistisk historieprosjekt som skal skape et større nettverk for hvem som blir kilde til historia, for alle har ei fortelling å dele.

Gode ord fra Bjørn Enes som starta Memoar: «Du har eit ualminneleg godt grep om "utanrikspolitikken" (for å halde på regjeringsallegorien). Du har gjort Memoar synleg nasjonalt på ein måte som eg aldri hadde klart. Du har fått oss inn i Kulturvernforbundet - ganske sentralt, du har fått Memoar og munnleg historie til eit kjend omgrep i museumsverda og i Kulturdepartementet, du er i ferd med å gjere Memoar til ein skandinavisk organisasjon.»
 
UAVHENGIG REGISSØR

Kortfilmer og sceneproduksjoner

 • VISNING 2022: Forteller i teaterstykket Karantenetanker, regi Vibeke Flesland Havre, Bergen Borgerscene på Den Nasjonale Scene i Bergen.
 • VISNING 2018: Desorientering, musikkvideo, for Ruth Wilhelmine Meyer.
 • VISNING 2011–13: De harde 30-åra og filmeskapismen, interaktiv forestilling ca 200 visninger i Akershus, Hedemark, Oppland og Møre og Romsdal fylke, for Den kulturelle skolesekken. Med kulturarvprodusent Bjørn Kristiansen.
  Støttet av Norsk filminstitutt. 
 • VISNING 2012: Signs & symbols,  musikkvideo, for Kristin Fjellseth.
  Støttet av Østnorsk Filmsenter
 • VISNING 2010: Gjetekari,  animasjonsfilm, for IKA Kongsberg.
 • VISNING 2008: Nukufilm, 36 forestillinger med interaktiv fortelling, filmvisning og utstilling, for Den kulturelle skolesekken, Oppland.
 • KONSULENT 1995: Manuskonsulent, for Pjotr Sapegin, Studio Magica.
 • VISNING 1994: Det lykkelige skuddet, animatør, fotograf, for Sveriges Radio og NRK.
 • VISNING 1993: Søknadsfrist 15. april, animert reklame m/ Anita Killi, for Høgskulestyret, Møre og Romsdal.
 • VISNING 1992: Diverse animerte vignetter, for Video Øst/NRK («U») /TV4.

KUNSTPROSJEKT
 • VISNING 2014: Sykluser av smelting, videoinstallasjon. Keramikk av Kari Oline Øverseth, vist på Friluftslivfestivalen på Raufoss. Støttet av Oppland fylkeskommune.
 • VISNING 2013: Hjem, videoinstallasjon og fotografier, vist på regional «Høstutstilling».
LÆRER

Foredrag og studenter

Jeg har god erfaring oppfølging av studenter i praksis på arbeidsplassen. Utforsking sammen fører alltid til noe nytt og uventet. 
 • En rekke foredrag, kåserier og taler på oppfordring.
 • 2018:Trump Humor og memes, innlegg på Nordic Ethnology and Folklore Conference.
 • 1991-2017: Animasjonsfilmverksteder på skoler og festivaler. Omfattende turne-virksomhet for «Den kulturelle skolesekken». Foreleser og kursholder for lærere og filmklubbledere. Produksjon av flere titalls ferdige animasjonsfilmer sammen med barn og unge, de fleste med kulturhistorie som tema. Noen av filmene fikk priser på festivaler. 
 • 2003–04: Mediaundervisning, på Raufoss vdg. skole
 • 1993–95: Animasjonsfilm, praktisk-teoretisk 80-timers kurs m/filmpraksis, på Høgskulen i Volda
 • 2000: Sensor, for avgangs-studentene ved animasjonslinja, på Høgskulen i Volda
 • 1988–89: Klasseforstander, for 5.klasse, formingslærer for 4., 5. og 6.klasse, på Vilberg barneskole, Lena
 
UTDANNET

Høgskolekandidat, cand.philol. og teamleder

 • TEAMLEDELSE; Executive master of management, Bi i Bergen (2023)
 • KULTURHISTORIKER;  Cand.philol. Institutt for Kulturstudier - Folkloristikk og arkivfag, Universitetet i Oslo (1999)
 • JOURNALISTIKK, DOKUMENTARFILM OG ANIMASJON; 
  Høgskulekandidat på medialinja film/fjernsyn + dokumentarfilm med fordypning animasjonsfilm (1992)
 • FORRETNINGSPLAN OG MARKEDSFØRING:
  KFF ble tildelt etablererstipend fra Oppland fylkeskommune i 2001. Her fulgte også et halvår med oppfølging av næringsrådgiver i nettverk for næring. Kunnskapen la grunnlaget for å drifte firma og økonomi.
 

POLITIKER OG STYREMEDLEM
 • 2023: Styremedlem, De neste fire åra sitter jeg i styret til Kulturminnefondet.
 • 2021 - 2021: Styremedlem, Memoar - norsk organisasjon for munnleg historie
 • 2019 - 2021: Markedsrådet, museene i Innlandet sin representant, Visit innlandet (nå Visit Øst-Norge)
 • 2009- 2018 (pause 2012-2014): Leder og arrangementsansvarlig, ildsjel for Gjeddefestivalene og Einadagene, Eina Vel
 • 2007 - 2015: Representant i Kommunestyret, to valgperioder. Utvalg for velferd og opplæring. Rådet for funksjonshemmede, Vestre Toten kommune
 • 2007 - 2009: Leder, Vestre Toten Venstre
 • 2009 - 2011: Leder, NFU-Toten, Norsk forbund for utviklingshemmede
 • 2002 Januar - 2007: Barnefilmrepresentant + styremedlem, i Norsk filmklubbforbund. Styrmedlem i filmklubber og festivaler i en årrekke.

MINDRE VERV OG TIDLIG PRAKSIS
 • 1994-1996: Fagseminar om museumsutstillinger + filmseminar, initiativtaker, medansvarlig og arrangør. Redaksjonen i Folkloristisk forum 4 semester, UiO
 • 1995: Medarbeider i krigsminneutstilling, Norsk Folkemuseum
 • 1994-1998: Oppstartsgruppe og styremedlem, animasjonsfilmfestivalen «Animerte dager»
 • 1993-1995: Styremedlem, Norsk Folkeminnelag.
 • 1988-1990: Styremedlem og PR, Studentsamfunnet i Volda
 • 1987-1988: Styremedlem, informasjonsleder, redaktør for lagsorganet «Flåkjæften» Østre Toten BU (den gang Norges største lokallag)
 • 1987-1989: Støttekontakt, Granly stiftelse
 • Tillitsverv og instruktør i 4H, fram til plaketten og i klubbarbeide som voksen.


OMSORG

Har to flotte barn; datter 18 og sønn 27 år. Vår tredje jente ble svært multihandicappet etter hjerneslag 3 år gammel. Vi mistet henne etter to års sykdom i 2006. Vi foreldre hadde omsorgspermisjon. Jeg har derfor erfaring fra omsorgsarbeid, tilrettelegging for handicappede og organisering av dette. Universell utforming og medborgerskap er viktige verdier for meg. Sporten min er håndball, jeg elsker musikk og spiller piano.