Hva vil du med museet?

Hvem får delta i prosessen? Hva betyr utviklingen for museet? Hva er «diamanten» i produksjonen? 

ambisjoner og målgrupper
Nivå for sikring og beskyttelse
Er utstillingen tilgjengelig?

Lys og film

Hva med fotografier som rullerer,-  eller en film hvor snekkeren selv forteller og viser håndverket? 

folk må kunne sette seg ned for å se filmer med en start og slutt. 
Skjermer med foto fungerer fint sammen med gjenstander.
Projeksjon kan forvandle rommet. Lysfading gir fortellinger. 

Fortellingene

Kan erklæringer om kjærlighet vise fram historien vår? 

 
Kan vi formidle med handling framfor «bok på vegg»?
Hva skjer når vi erstatter årstall med humor?
Kjenner folk seg igjen?
...eller skaper formidlingen utenforskap?