livshistorier

Tett på

Intervju og rom for meninger beriker all dokumentasjon og formidling. Vi tilbyr kurs og prosjektering til filmopptak. Muntlig historie - oral history - tar var på minner og gir flere stemmer til historien vår.

Grunnkurs

To dager + 7 timer digital oppfølging

Planlegger dere et større prosjekt? Vi tilpasser kurset. Pris: Kr. 20.000,- pluss reise.
Dagskurs koster kr. 10.000,- og en halv dag koster kr. 6000,- pluss reise.

Livshistorier

1. Historie for sosial bærekraft
2. Innsamling for deltakelse

Opptak

3. Fortell! Den gode samtalen.
4. Teknikk: Video, foto og lyd

Arkiv og formidling

5. Lagring og utvalg.
6. Formidling er bevaring.

PERSONVERN: Alle kurs har en egen bolk om etikk og informert samtykke, GDPR og arkivering. UTSTYR: Vi bruker telefon med mikrofoner og stativ som teknologi. Mange velger også å ta med eget videokamera og stativ. Vil dere leie teknikk? Pris kr. 300 per enhet med stativ, mikrofon og overgang til telefon.

Ta kontakt for kurs