Monteringsform, nostalgi og sensasjoner

lærebok i utstillingsproduksjon

Gjenstander, sitater, rom og lys. Prising og produksjon 

Skisser til bok om produksjon av museumsutstillinger

 Denne siden er hele tida «under arbeide» og vil til tider virke rar og forvirrende - særlig fordi jeg bruker en mal til restaurantmenyer. 

I løpet av 2024 håper vi å produsere boka om utstilllingsproduksjon og monteringsform. Under er en skisse på innholdsfortegnelse, og så legger vi ut smakebiter etterhvert.

INNHOLDSFORTEGNELSE: Rekkefølgen er ikke ferdig og forbehold om endringer

 • Innledning: Et minne for livet! I museumsutstillingene formidler vi kunnskap og forskning som andre driver fram.
 • Utstillingsarkitekten - Sverre Fehn. Teori om monteringsform. Utstillinger: Aasen-tunet, Domkirkeodden, Bremuseet og Aukrust-senteret
 • Grafisk designeren - Aina Griffin. Innholdet bestemmer uttrykket og design. Grafisk design og tekst skal støtte gjenstandene og innhold, ikke dominere. Utstillinger: Aasen-tunet
 • Utstillingsprodusenten - Inger Christine Årstad. Teamledelse. Utstillinger: Patron industrimuseum på Raufoss
 • Påvirkningen fra de permanente utstillingsrommene (Her må jeg gjøre mer research) - Kanskje Kulturhistorisk museum i Oslo + et regionalt museum + et lite bygdemuseum
 • Er utstillingen tilgjengelig? for hvem? En rundtur på museer med rullestol og Downs. Utstillinger: Døvemuseet i Trondheim + Mjøsas ark for å fortelle om prosess og resultat.
 • Black lives matter! Kjenner folk seg igjen… eller skaper formidlingen utenforskap? Medborgerskap og deltakelse fra publikum. Bruk av muntlig historie og innsamlinger fra frivillige. Utstilling: Din pust, din stemme - Oslo bymuseum 2022 + Mat og meg - Lillestrøm bibliotek 2022
 • Fram og tilbake rundt og omkring: Publikum gjør som de vil - eller kan vi lære opp publikum gjennom gjentagelser? Teori om bevegelse i et rom. Utstillinger: Pop-senteret i Oslo
 • Har du sett dinosauren? Sammen studerer vi utvalg av gjenstander. Hva er «diamanten» i produksjonen? Hvilke gjenstander passer som grupper? Utstilling: Naturhistorisk museum i Oslo + Patron industrimuseum på Raufoss
 • Ikke bare skattejakt. Har ungene det morsomt? Ofte må deler av utstillinga tilpasses barn. Utstilling: Mjøsas ark, Mjøsmuseet
 • Gråstein og standup: Humor som åpner hjertedøra for innhold og budskap.Teori fra Walt Disneys humorbibel: Too funny for words. Utstilling: Skålgrupsteinene i Mjøsas ark (+ research for å finne flere eksempler)
 • Min gjenstand skal på museum! Organisering og frislipp når vi lager utstilling sammen med entusiaster. Å slippe til et større nettverk for innhold og engasjement på museet. Utstilling: POP - i skjæringspunktet mellom dokumentasjon og utstilling, 2013 + Gjort på Gjøvik - Gjøvik historielag på Gjøvik gård 2019 og Gjort på Raufoss, Raufoss industrihistoriske samlinger, 2021
 • Nei! Kan ikke gravfunnet vises samlet?! Nivå for sikring og beskyttelse mot lys, fukt og tyveri kan påvirke utvalg og sammenstilling. Utstilling: Vikingmuseet på Bygdøy + Kulturhistorisk museum sine utlån (bl. a. Mjøsas ark)
 • Hæ! er det gips?! Hva er ekte? Om kopier i utstillinger. Gidder vi det nå som vi kan google alt mulig? Norsk Folkemuseum vrs. Victoria and Albert museum i London. Lokeslottet på universitetsmuseet i Bergen.
 • Det var noe annet under krigen. Virkemidler når alt er kopi, men sted og fortelling er ekte: Utstilling: Heimefrontshytta på Totenåsen og soldatens fortelling, Mjøsmuseet 2021
 • Fra rik til fattig, gammel til ung, lett til tung, vanlig til sensasjonell: Kunsten er å sette opplysningene i system - skape en dramaturgi. Utstilling: Gjøviks glasverk, Mjøsmuseet 2018
 • Solskinn i regn: Levende lyssetting kan løfte utstillinga. Praktisk lyssetting og valg av lyskilder. Utstilling: Gjøviks glasverk + «Spor i stein» Mjøsmuseet 2018
 • Spor i stein. Representasjon av mennesker gjennom lyd og musikk. Ustilling: «Spor i stein« for Kulturhistorisk museum/Mjøsmuseet, 2015 og «Kaldt hav, hete tema» med åpning på Naturhistorisk museum 2014
 • Videoen kan være max 16 meter, filmen må være i rør og tripoden må være ved vannet. Mediaproduksjoner og skjermer som merverdi. Utstillinger: «Arven etter Nansen» 2011 og «Kaldt hav Hete spørsmål» - to vandreutstillinger
 • Hvorfor bruker de ikke animasjon vrs. hvorfor bruke animasjon når det finnes originalopptak? Hvilket innhold passer bedre som fordypning via egen mobiltelefon enn i en monter? Utstilling: Universitetsmuseet i Bergen
 • Jeg er så lei av gamle menn: Hvem sin historie skal vi trekke fram? Kan eldre historie bli samtidshistorie? Eksempel Grieg og alle som spiller piano. Utstillinger: Trollhaugen, KODE Bergen
 • Peders hemmeligheter: Tilgang til arkivmaterialet og nye kilder kan utvikle innholdet. Men hva når de ikke kan brukes i utstillinga? Utstilling: Basisutstilling på Peder Balke-senteret
 • Minner fra mitt liv: Montering og innsamling av personlige gjenstander for å fortelle den store historien. Ustilling: Museum og me, London 2000 + «Tablettbordet» på Brittish museum
 • I hvilken kategori er n-ordet? Gjenstandstekstene som bærere av informasjon. Emneord, katogorier og tidfesting. Emneordslistene og Primus som hjelpemidler. Utstilling: Finne en med god løsning for gjenstandstekster. 

Monteringsform

Lorem ipsum dolor

Incidunt et vero consequatur laboriosam

6.99

MONTERINGSFORM

Dømmen om fantastisk montering Sverre Fehns teorier
Dramaturgi og formsans

gjenstandens aura

Øv fysisk! Ikke vent til montering
Verdifull, populær og skjelden
Nostalgi og sensasjoner

Hva er ekte?

Kun originalgjenstander?
IA-teknologien, en ressurs?
Representasjon med kopier?

antikvariske Rom 

Tilbakeføring eller bevaring?
Å sette seg ned
Diskret formidling

Tekst etter gjenstand

Gjenstandstekst

Skjema for fast innhold
Universell utforming
Montering

Overskriftene

Nøkkelord
Infrastruktur, ikke gjenstand
Montering

Fordypningstekst

Sitatenes magi
Dramaturgi vrs. ord
Bok på vegg, skilt eller løse ark?

fordypning på telefonen

Bring Your Own Device (BYOD)
Registrering og innlogging - hjemme
QR-kodens store sårbarhet

Muntlige fortellinger

Sitater med lyd og bilde
Sett deg ned og lytt!
Geolokalisert historie

DIALOG MED PUBLIKUM